Planningszekerheid door vaste maandtarieven

Bij het afsluiten van een leasecontract worden vaste maandelijkse termijnen afgesproken voor de gehele duur van de autohuur. Hierdoor kan de huurder zijn kosten voor de opgegeven periode nauwkeurig berekenen. Renteschommelingen vormen geen risico, evenmin als onverwachte opzeggingen van leningen of wijzigingen in de kredietwaardigheid. Voordeel: Het eenmaal overeengekomen maandtarief blijft gedurende de gehele looptijd gelijk, ongeacht de individuele financiële situatie.

Voorwaarden zorgen voor de grootst mogelijke flexibiliteit

Afhankelijk van de persoonlijke wensen en eisen kunnen leasecontracten voor verschillende tijdsperioden worden afgesloten. Een huurperiode van slechts 12 maanden is net zo goed mogelijk als een contract voor langere tijd van 48 of 60 maanden. In de meeste gevallen wordt echter gekozen voor looptijden van 24 of 36 maanden. De kilometerstand over de gehele contractperiode kan ook individueel worden gespecificeerd. Terwijl huurders die hun voertuig alleen privé gebruiken, misschien 10.000 kilometer per jaar kunnen halen, zijn verhuurders van bedrijfswagens het meestal eens over een aanzienlijk hogere kilometerstand. Beide factoren, looptijd en kilometerstand, bepalen grotendeels de hoogte van het maandelijkse leasetarief.

Altijd up-to-date modellen

Door de beperkte looptijd van een leasecontract zijn de huurders altijd onderweg in een actueel automodel dat voorzien is van de nieuwste technieken. Na afloop van het leasecontract wordt de oude auto gewoon weer ingeleverd en kan desgewenst een nieuw model met de nieuwste technologie worden gehuurd. U profiteert niet alleen van het hogere sociale aanzien van een nieuwe auto, maar ook van de technische vooruitgang. De huidige modellen bieden over het algemeen een aanzienlijk lager brandstofverbruik en een grotere milieuvriendelijkheid dan hun voorgangers. Innovatieve technologieën die zorgen voor meer comfort en veiligheid op de weg, maken nieuwe voertuigen ook interessant voor chauffeurs.

Geen dure reparaties

Omdat leaseauto’s meestal na een korte periode van eigendom worden geretourneerd, hoeft u zich geen zorgen te maken over dure reparaties door slijtage. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om een ​​onderhoudscontract bij het leasecontract op te nemen, waarin alle kosten die gepaard gaan met keuringen en slijtage gedekt zijn. Op deze manier wordt ook de grootst mogelijke planningszekerheid geboden. Andere reparaties worden vaak uitgevoerd aan nieuwere voertuigen onder de garantie, die veel fabrikanten verlengen buiten de gebruikelijke leaseperiode. Op deze manier wordt het risico van reparatiekosten voor leaseauto’s binnen de perken gehouden.

De leasemaatschappij draagt ​​onvoorziene risico’s

Buitengewone risico’s, zoals een verhoogd waardeverlies door politieke beslissingen, maatschappelijke discussies of een wijziging in wettelijke regelingen, hoeven niet door de autoverhuurder te worden gedragen, maar door de leasemaatschappij. De huidige marktsituatie op het moment dat het voertuig wordt ingeleverd, speelt voor de huurder geen rol, zeker niet bij geadviseerde kilometerlease. Als bijvoorbeeld het waardeverlies van dieselauto’s door de discussie over rijverboden in de binnenstad aanzienlijk groter is dan bij het sluiten van het contract werd aangenomen, ligt het risico dat daaruit voortvloeit uitsluitend bij de leasemaatschappij.

Geen problemen met de verkoop

Bij het kopen van een nieuwe auto gaat het meestal om de verkoop van de oude auto. Of het voertuig nu aan een particulier of een dealer wordt verkocht, dit gaat altijd gepaard met een zekere inspanning en niet altijd tot succesvolle verkooponderhandelingen. Ook als de verkoper van de nieuwe auto de gebruikte auto inruilt, zijn onderhandelingsvaardigheden vereist om tot een goede prijs te komen. Een leaseauto daarentegen wordt gewoon weer ingeleverd bij de dealer. U kunt uzelf vervelende discussies over de prijs van de auto besparen.

Belasting besparen als ondernemer

Voor handelaars, freelancers en bedrijven heeft het leasen van voertuigen ook fiscale voordelen. De fiscale wetgeving staat toe dat de maandelijkse leasetermijnen volledig fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. Indien bij overname van het leasevoertuig een bijzondere vergoeding verschuldigd is, kan deze in het jaar van aankoop ook volledig als bedrijfskosten worden afgetrokken van de belasting.

Leasing biedt voordelen voor de equity ratio

Nog een voordeel voor bedrijven: aangezien een leaseauto niet op de balans van de lessee staat, maar alleen op zijn winst- en verliesrekening, heeft het ook geen invloed op de schuldenlast van een bedrijf. De equity ratio, die vooral van belang is voor de kredietwaardigheid, wordt niet belast door de aanschaf van een leaseauto.

De nadelen van leasen

Ondanks alle bovengenoemde voordelen, moeten ook de mogelijke nadelen van deze vorm van auto-inkoop worden overwogen voordat een leasecontract wordt afgesloten.

Leasevoertuigen zijn geen eigendom van de huurder

De huurder is niet de eigenaar van het voertuig waarin hij reist. Het blijft eigendom van de leasemaatschappij zowel tijdens de gehele huurperiode als na het einde van het contract. In veel gevallen is het mogelijk om de auto aan het einde van de looptijd te kopen, maar worden de eerder betaalde maandelijkse leasetarieven niet verrekend met de aankoopprijs. Een eventuele verkoop van het voertuig aan de huurder vindt dus plaats tegen de huidige marktprijs.

Mogelijke retourproblemen

Indien het leasevoertuig bij inlevering niet in contractuele staat verkeert, kunnen de kosten van het verhelpen van de gebreken of de waardevermindering aan de huurder in rekening worden gebracht. Bij het ondertekenen van het leasecontract dient daarom precies te worden bepaald welke gebreken en schades kunnen leiden tot extra betalingen door de huurder. Om dergelijke problemen te voorkomen, is het raadzaam om de auto na afloop van het contract te onderzoeken op relevante gebreken en deze zo nodig zelf te laten repareren voordat u deze inlevert.

Voortijdige opzegging contract nauwelijks mogelijk

Als het voertuig door gewijzigde omstandigheden voor het einde van de contractueel overeengekomen huurperiode niet meer nodig is, is het over het algemeen niet toegestaan ​​om het contract tussentijds op te zeggen. In een dergelijk geval bestaat echter de mogelijkheid om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een nieuwe huurder. Dit resulteert in kosten die vaak door de eerste huurder moeten worden gedragen. Daarnaast moet de nieuwe huurder door de leasemaatschappij als contractpartner worden geaccepteerd. In dit geval biedt LeasingMarkt.de de mogelijkheid om een ​​voertuig te adverteren als een zogenaamde lease-overname.

Vrije keuze workshop meestal uitgesloten

Bij technische problemen met het voertuig of onderhoudswerkzaamheden die tijdens de huurperiode plaatsvinden, is het de huurder in het algemeen niet toegestaan ​​om naar een werkplaats naar keuze te gaan. Voor de meeste leasemaatschappijen is de werkplaatsverplichting een integraal onderdeel van het contract. Daarna is de huurder genoodzaakt om voor noodzakelijke werkzaamheden naar een geautoriseerde werkplaats of een merkdealer te gaan. Onafhankelijke werkplaatsen, die vaak goedkoper werken, mogen in dit geval niet worden gebruikt. Een oplossing kan echter zijn om een ​​onderhoudspakket af te sluiten dat keuringen en werkplaatsdiensten wegens slijtage dekt, zodat de verhuurder de kosten draagt.

Waar leasen?

Onze tip, kijk eerst eens op http://www.priveleaseauto.com/. Hier kun je diverse prijzen en modellen vinden.